Насаждения


1.Лавандула
Лавандулата е етерично маслена култура, която заема големи площи в България. Произхожда от района на Средиземноморието и е пренесена в България в началото на 20-ти век.

Отглеждане на лавандула

Един от основните моменти при отглеждането на лавандулата е правилният избор на място за създаване на насаждението. Лавандулата е светлолюбива култура и не понася засенчване. По-интензивното слънце спомага за натрупване на повече етерично масло в цветовете. След като се избере подходящо място, започва подготовка и обработка на почвата.
Фирма Виола е отделила много внимание при избора на район с цел отглеждане на качествена органична лавандула.
Лавандулата се размножава вегетативно чрез вкоренени резници, добити от специални маточни насаждения. Наесен при спиране на вегетацията, вкоренените резници се изваждат, сортират се и се съхраняват в бразди до засаждането им.
Засаждането на лавандулата става при благоприятни климатични условия през есента. Растенията се прихващат и започват да се развиват през пролетта.
Продуктивността на лавандулата се увеличава ежегодно и достига своя максимум между 5-та и 8-та година, след което започва застаряване на туфите.
Нашата фирма полага изключително много грижи за своите насаждения, съобразени с изискванията на Органичното земеделие.
Лавандуловите  насаждение са с обща площ от 100 хектара.

2.Маточина
Маточината е етерично маслена култура от сем. Устоцветни и има приятна лимонена миризма. Произхожда от южните климатични пояси на Европа и Северна Америка. Наименованието й произлиза от гръцката дума “Melissa” за пчела или мед.
Отглеждане на маточина

Маточината е топло и светлолюбиво растение. Взискателна е към почвената влажност и най-добре се развива в дълбоки и рохкави почви.
Размножава се чрез разсад, като разсаждането става през месец май. Разсадените растения се развиват много бързо и дават добра реколта още през първата година. Маточината остава на едно място до 5 години.
Фирма Виола отглежда 3 хектара маточина, изцяло съобразено с изискванията и критериите на Органичното земеделие